Nº SÒCIES: 540     Nº USUARIS: 256     Nº VEHICLES: 7

Blog

Assemblea General AlternaCoop 2018

Volem informar de la convocatoria per a l’assemblea general de la cooperativa. Desprès d’un any intensiu de treball i haver assolit bastants objectius que han ajudat a posar en marxa el projecte, ens agrada convidar-te a la reunió que tindrà lloc al Centre Cívic d’Albalat dels Sorells (junt al castell) el proper dia 23 de juny a les 10:00h en primer convocatoria i a les 10:30 en segona convocatoria.

Foto de la Assemblea General AlternaCoop 2018

Volem informar de la convocatoria per a l’assemblea general de la cooperativa. Desprès d’un any intensiu de treball i haver assolit bastants objectius que han ajudat a posar en marxa el projecte, ens agrada convidar-te a la reunió que tindrà lloc al Centre Cívic d’Albalat dels Sorells (junt al castell) el proper dia 23 de juny a les 10:00h en primer convocatoria i a les 10:30 en segona convocatoria.

Ordre del dia

  1. Informe  i aprovació, si procedeix, de la memòria de gestió realitzada pel Consell Rector durant l’any 2017.
  2. Anàlisi i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals de la Cooperativa corresponents al exercici tancat a 31-12-2017.
  3. Anàlisi i aprovació, si procedeix, de les accions previstes al Pla d’Actuació per al 2018.
  4. Sugerències, propostes, qüestions i comentaris.
  5. Autorització per a l’aprovació de l’Acta de la present Assemblea pel president, el Secretari i dos socis o sòcies triats per l’Assemblea

Si no pots asistir, pots delegar el teu vot omplint el següent formulari:

[VOT DELEGAT]

Candidatures Consell Rector

Rafael Esteve Montés [CARTA DE MOTIVACIÓ]

Estaríem molt contents de comptar amb tu 🙂

Compartir notícia

Notícies relacionades