Nº SÒCIES: 540     Nº USUARIS: 256     Nº VEHICLES: 7

Inverteix

Inverteix a la teva cooperativa

Característiques de les aportacions al capital social:

  • Tipus d’interès: 3%
  • Aportacions des de 1000€ (en múltiples de 100) i màxim 5000€ per persona sòcia.
  • Liquidació anual a 31/12.
  • Termini 5 anys.
  • Aportacions amb caràcter permanent.
  • Disponibilitat del capital aportat a partir de 1 any i amb 3 mesos de preavís.
  • Modalitat d’inversió només per a persones sòcies. FES-TE SÒCIA

Important

Si diversos sòcies sol·liciten la devolució alhora, es limitarà la devolució de les aportacions a un màxim del 10% anual del total d’aportacions**

** En l’emissió dels títols participatius realitzats entre el 2021 i el 2022 la devolució de títols adquirits ha estat inferior al 6% del capital social total aportat a AlternaCoop.