540
Nº SÒCIES:
256
Nº USUARIS:
7
Nº VEHICLES:

Blog

Oberta la participació al capital social de la cooperativa

A la nostra darrera assemblea extraòrdinaria, entre els diferents punts que vam aprovar (Acta assemblea extraordinaria), un dels més destacats va ser l’aprovació per unanimitat de la emisió de títols participatius fins a assolir un primer objectiu de 75.000€.

Aquesta decisió va vindre motivada per la necessitat d’impulsar grups locals a Benimaclet i València centre per una banda, i al municipi de Borriana per una altra.

Així doncs, des d’aquesta mateixa setmana ja pots invertir en AlternaCoop amb una rendibilitat no tan sols econòmica (3% anual aprovat a assemblea) sino també un retorn social perquè amb el teu recolzament nous vehicles elèctrics compartits.

Per cadascun d’aquestos vehicles, podem eliminar als nostres carrers sobre 10-15 vehicles privats que ocupen massa espai.

Oblidat del vehicle privat, el futur és compartit 🙂

Compartir notícia

Notícies relacionades